Lamburträsk

Du är här Hem  > Aktiviteter  > Fågelskådning >  Lamburträsk
Objektsbild

Tranor, sångsvanar och sädgäss ropar över träsket. Grönbenor, enkelbeckasiner, gluttsnäppor spelar i kör med dvärgbeckasiner och storspovar.

I Lamburträsket kan man se de flesta av Lapplands vadare och sjöfåglar som häckfåglar eller som flyttare på väg norrut under våren.

En gång var Lamburträsket en fiskrik sjö. Kring den fanns samiska boplatser. Nybyggare slog sig sen ner på markerna med kor, hästar och får som krävde vinterfoder. På 1880-talet sänkte bygdens bönder sjön för att vinna större slåttermarker med frodig starr och fräken. Numera är det bara älgarna som betar av träskets gröda.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra skoter

Det är inte tillåtet att göra upp eld annat än på iordningsställda platser eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Lamburträsk ligger i Arvidsjaurs kommun. Följ väg 95 från Arvidsjaur österut, vik av väg 94 drygt en halvmil och vik sedan höger in på vägen mot Piesker. Sedan finns vägskyltning mot Lambur.

Text: Länsstyrelsen i Norrbottens länLämna ett omdöme

Omdöme

Stäng kommentarer

Lämna en kommentar